Meer ruimte om je thuis te voelen.

Hestia Expatriate Consultants is een training-en adviesbureau opgericht in 1990. Hestia heeft zich ten doel gesteld de partner van de expatriate adequaat voor te bereiden op een verblijf in het buitenland. Het ideaal is dat van een bi-culturelepartner, iemand die zich van haar eigen culturele achtergrond bewust is en de unieke leermogelijkheden van een verblijf in een andere cultuur ten volle benut.

Met een zeer breed opgezet programma wordt er naar gestreefd om van de uitzending een buitenkans te maken i.p.v. een gemiste kans. Expatriëring heeft alleen dan een kans van slagen voor de ene partner, als het tegelijkertijd de mogelijkheid biedt tot ontwikkeling van de andere partner.
Hestia Nederland   Isidorusweg 47   5624 KE Eindhoven   info@hestianet.nl   
telefoonnr.: 040 24 60 225   fax: 040 24 61 742